Βυζαντινή Μουσική

Βυζαντινή μουσική είναι η μουσική της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας. Όλοι οι ύμνοι της Εκκλησίας βασίζονται και στηρίζονται στην Βυζαντινή ΜουσικήΒυζαντινή μουσική. Οι ρίζες της Βυζαντινής μουσικής βρίσκονται στους Αρχαίους Έλληνες, αλλά άνθισε στο Βυζάντιο. Γύρω στα τέλη του
7ου αιώνα η Βυζαντινή μουσική άκμασε με τον Ρωμανό τον Μελωδό. Στην περίοδο των Βυζαντινών χρόνων υπήρξαν σπουδαίοι και αξιόλογοι υμνογράφοι της Βυζαντινής μουσικής. Αναμφίβολα η Βυζαντινή Εκκλησιαστική μουσική που επιβιώνει μέχρι σήμερα σε όλες τις εκκλησίες του γένους επηρέασε τόσο την Δημοτική παράδοση όσο και το Ρεμπέτικο και Λαϊκό μας τραγούδι

Η «επίσημη» (βάσει του Υπουργείου Πολιτισμού) διάρκεια σπουδών στην Βυζαντινή μουσική είναι 5 έτη , διδακτέας ύλης.
Η ιδιαιτερότητα στο μάθημα αυτό για τους υποψήφιους, είναι ότι για να διεκδικήσουν τον τίτλο σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα) πρέπει να έχουν απολυτήριο Λυκείου.

Παράλληλα ο σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα:

1.Θεωρία Μουσικής.
2.Solfège.
3.Τυπικόν.
4.Ιστορία Εκκλησιαστικής Μουσικής.
5.Υμνολογία.
6.Μετρική.
7.Λειτουργική