Μουσική Θεωρία

Σολφέζ-Dictee

H φοίτηση είναι εξαετής. Τα τρία πρώτα χρόνια εντάσσονται στο κύκλο μαθημάτων της βασικής θεωρίας της μουσικής ενώ τα επόμενα στον κύκλο μαθημάτων της αρμονίας.

Στο ωδείο μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο μάθημα αυτό όπου έχει εισαχθεί ένα σύστημα εκπαίδευσης  το οποίο  στοχεύει στην αναγνώριση των διαστημάτων σε όλες τις βασικές κλίμακες (μείζονες-ελάσσονες) έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίσει ηχητικά ένα μουσικό κομμάτι αμέσως με το που θα διαβάσει την παρτιτούρα.

Αρμονία

Στη σχολή αυτή ο μαθητής διδάσκεται αναλυτικά την αρμονία, αναπτύσσοντας την ικανότητα να δημιουργεί τετράφωνη εναρμόνιση μελωδειών και εναρμόνιση εκ πρώτης όψεως στο πιάνο. Οι υποψήφιοι σπουδαστές μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο Α΄ Ειδικό της Αρμονίας ή κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων στο Β΄ Ειδικό της Αρμονίας. Η διάρκεια σπουδών είναι από 3 ως 5 έτη.

Υποχρεωτικά μαθήματα : Πιάνο (επίπεδο Α Μέσης σχολής), Ιστορία (2 έτη), Μορφολογία (1 έτος),  Σολφέζ  (6 τάξεις),  Γνώσεις απλής αντίστιξης (1 έτος),  Ενάρυθμο- Ανάρυθμο Μπάσο, Prima Vista, χορωδία, πρακτικό διδασκαλείο

Αντίστιξη

Στη σχολή αυτή ο μαθητής διδάσκεται να δημιουργεί αντιστικτική γραφή δηλαδή την ταυτόχρονη συνήχηση ανεξάρτητων μελωδικών γραμμών. Για να εγγραφεί ο σπουδαστής στη σχολή αυτή θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον ΄΄ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ΄΄. Η διάρκεια σπουδών είναι από 2 ως 3 έτη

Φούγκα

Στη σχολή αυτή ο μαθητής διδάσκεται τη φούγκα δηλαδή το υψηλότερο είδος αντιστικτικής γραφής η οποία βασίζεται κυρίως στη μίμηση καθώς και τη κλασική ενορχήρτρωση σε πλήρη μορφή ορχήστρας. Για να εγγραφεί ο σπουδαστής στη σχολή αυτή θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον ΄΄ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ΄΄. Η διάρκεια σπουδών είναι από 2 ως 3 έτη

Σύνθεση

Στη σχολή αυτή ο σπουδαστή διδάσκεται να αναγνωρίζει και να γράφει σε διάφορες μουσικέ φόρμες και στυλ μουσικής από διάφορες εποχές. Για να εγγραφεί ο σπουδαστής στη σχολή αυτή θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Φυγής με βαθμό τουλάχιστον ΄΄ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ΄΄. Η διάρκεια σπουδών είναι από 4 ως 6 έτη

Θεωρία-Ακουστική-Μουσική Ανάγνωση:

  • Μωραϊτάκη Μαρία

  • Ραμουτσάκη Μίρκα

Αρμονία-Ακουστική:

  • Διαλυνάς Μιχάλης

  • Ραμουτσάκη Μίρκα

Ιστορία-Μορφολογία:

  • Διαλυνάς Μιχάλης

Οργανογνωσία:

  • Διαλυνάς Μιχάλης