Σπουδές Κλασικής Μουσικής

Μαθήματα Πιάνου

Το πιάνο όπως και όλα τα κλασικά όργανα, είναι αναγνωρισμένο όργανο από το Υπουργείο Πολιτισμού

Επίπεδα σπουδών:

Προκαταρτική Σχολή: 2-4 έτημαθήματα πιάνου

Κατωτέρα Σχολή: 3-5 έτη

Μέση Σχολή: 3-5 έτη

Ανωτέρα Σχολή: 3-5 έτη

Για ταλαντούχους μαθητές τα έτη σπουδών μπορούν να ελαττωθούν κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Θεωρία της Μουσικής 3 τάξεις

Σολφέζ                     6 τάξεις

Αρμονία                   3 τάξεις

Μουσική δωματίου: 3 έτη (Ξεκινά από το Γ έτος της Μέσης ή από το Α έτος της Ανωτέρας)

Νωρίτερα, από το επίπεδο της Α Κατωτέρας οι μαθητές εντάσσονται στα μικρά μουσικά σχήματα και συμμετάσχουν στις συναυλίες που διοργανώνει ή λαμβάνει μέρος το Ωδείο

Ιστορία μουσικής: 2 έτη

Μορφολογία:        1 έτος

Prima Vista:          2 έτη

Χορωδία:              3 έτη

Πρακτικό Διδασκαλείο:  1 ή 2 έτη (ξεκινά από την Α Ανωτέρα)

Καθηγητές:

 Μωραϊτάκη Μαρία

 Καραλή Ασπασία

 Δοκιμάκη Αργυρώ

Ραμουτσάκη Μίρκα 

Μαθήματα Κλασικής Κιθάρας

Η κλασική κιθάρα όπως και όλα τα κλασικά όργανα, είναι αναγνωρισμένο όργανο από το Υπουργείο Πολιτισμού

Επίπεδα σπουδών:

Προκαταρτική Σχολή: 2-4 έτη

Κατωτέρα Σχολή: 3-5 έτημαθήματα κιθάρας

Μέση Σχολή: 3-5 έτη

Ανωτέρα Σχολή: 3-5 έτη

Για ταλαντούχους μαθητές τα έτη σπουδών μπορούν να ελαττωθούν κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Θεωρία της Μουσικής 3 τάξεις

Σολφέζ                          6 τάξεις

Αρμονία                       3 τάξεις

Μουσική δωματίου: 3 έτη (Ξεκινά από το Γ έτος της Μέσης ή από το Α έτος της Ανωτέρας)

Ιστορία μουσικής:  2 έτη

Μορφολογία:        1 έτος

Prima Vista:           2 έτη

Χορωδία:                3 έτη

Πρακτικό Διδασκαλείο:  1 ή 2 έτη (ξεκινά από την Α Ανωτέρα)

Καθηγητές:

Φραγκιαδάκη Ελευθερία    Κογκάκης Μανόλης

Μαθήματα Βιολιού

 Το βιολί όπως και όλα τα έγχορδα όργανα (βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο) είναι αναγνωρισμένο όργανο από το Υπουργείο Πολιτισμού

Επίπεδα σπουδών:

Προκαταρτική Σχολή: 2-4 έτημαθήματα βιολιού

Κατωτέρα Σχολή: 3-5 έτη

Μέση Σχολή: 3-5 έτη

Ανωτέρα Σχολή: 3-5 έτη

Για ταλαντούχους μαθητές τα έτη σπουδών μπορούν να ελαττωθούν κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Θεωρία της Μουσικής 3 τάξεις

Σολφέζ                          6 τάξεις

Αρμονία                       3 τάξεις

Μουσική δωματίου: 3 έτη (Ξεκινά από το Γ έτος της Μέσης ή από το Α έτος της Ανωτέρας)

Νωρίτερα, από το επίπεδο της Α Κατωτέρας οι μαθητές εντάσσονται στα μικρά μουσικά σχήματα και συμμετάσχουν στις συναυλίες που διοργανώνει ή λαμβάνει μέρος το Ωδείο

Ιστορία μουσικής:  2 έτη

Μορφολογία:        1 έτος

Prima Vista:           2 έτη

Χορωδία:                3 έτη

Πρακτικό Διδασκαλείο:  1 ή 2 έτη (ξεκινά από την Α Ανωτέρα)

Καθηγήτρια: Ψαρουδάκη Κατερίνα

Μαθήματα Φλάουτου, Σαξόφωνου

Ανήκουν στα ξύλινα πνευστά τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού

Eπίπεδα σπουδών:

Προκαταρτική Σχολή: 1-2 έτη

Κατωτέρα Σχολή: 2-4 έτημαθήματα πνευστά

Μέση Σχολή: 2-4 έτη

Ανωτέρα Σχολή: 3-4 έτη

Για ταλαντούχους μαθητές τα έτη σπουδών μπορούν να ελαττωθούν κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Θεωρία της Μουσικής 3 τάξεις

Σολφέζ                          6 τάξεις

Αρμονία                       3 τάξεις

Μουσική δωματίου: 3 έτη (Ξεκινά από το Γ έτος της Μέσης ή από το Α έτος της Ανωτέρας)

Νωρίτερα, από το επίπεδο της Α Κατωτέρας οι μαθητές εντάσσονται στα μικρά μουσικά σχήματα και συμμετάσχουν στις συναυλίες που διοργανώνει ή λαμβάνει μέρος το Ωδείο

Ιστορία μουσικής:  2 έτη

Μορφολογία:        1 έτος

Prima Vista:           2 έτη

Χορωδία:                3 έτη

Πρακτικό Διδασκαλείο:  1 ή 2 έτη (ξεκινά από την Α Ανωτέρα)

Καθηγήτρια: Αλεξάκη Μαρία

Μαθήματα Κλασικού Tραγούδιού

Το κλασικό τραγούδι (μονωδία) ανήκει στην κατηγορία των κλασικών οργάνων και είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο πολιτισμού.

Επίπεδα σπουδών:

Προκαταρτική Σχολή: 1-3 έτηentexno vocals

Κατωτέρα Σχολή: 2-4 έτη

Μέση Σχολή: 2-4 έτη

Ανωτέρα Σχολή: 3-5 έτη

Για ταλαντούχους μαθητές τα έτη σπουδών μπορούν να ελαττωθούν κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Θεωρία της Μουσικής 3 τάξεις

Σολφέζ                          6 τάξεις

Αρμονία                       3 τάξεις

Μουσική δωματίου: 3 έτη (Ξεκινά από το Γ έτος της Μέσης ή από το Α έτος της Ανωτέρας)

Ιστορία μουσικής:  2 έτη

Μορφολογία:        1 έτος

Prima Vista:           2 έτη

Χορωδία:                3 έτη

Μελοδραματική:  3 έτη

Καθηγήτρια: Χατζηγεωργίου Λένα