Σεμινάριο Τεχνικής Alexander

O στόχος μας για άρτια μουσική εκπαίδευση και η δέσμευση μας για τη διοργάνωση πρωτοποριακών και ποιoτικών σεμιναρίων μας φέρνει στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το σεμινάριο Τεχνικής Alexander !!Η Τεχνική Alexander αποτελεί βασικό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών των σχολών μουσικής ,χορού και θεάτρου παγκοσμίως!!.Απευθύνεται σε μουσικούς,χορευτές, ηθοποιούς και αθλητές που επιθυμούν να προάγουν την κιναισθητική τους αντίληψη, και να βελτιώσουν μεταξύ άλλων τον συντονισμό, τον έλεγχο και την ακρίβεια των κινήσεων τους.

seminarioalexander